Koniec prac 19 grudnia

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał z firmą Skanska S.A. aneks do umowy przedłużający wykonanie prac w ramach projektu pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów:- odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), – odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) do 19 grudnia 2015.

Po tej dacie przewidziano czynności związane z przekazaniem prac i odbiorem drogi.