Kolejne warstwy asfaltu

Dziś na remontowanym odcinku drogi 755 trwały prace związane z przygotowywaniem nawierzchni drogi.  Cieżarówki dostarczały masę biutumiczną a specjalistyczna maszyna, metr po metrze, układała kolejne warstwy nawierzchni. W ciagu najbliższych dni asfaltowe warstwy podbudowy i wiążąca ułożone zostaną na niemal całej długości remontowanego odcinka.

Nie będzie ich jeszcze na 4, liczących w sumie około 300 metrów, fragmentach, na których trwają prace przy obiektach inżynieryjnych – przepustach dla zwierząt.

Gdy przepusty będa gotowe, prowadzące do nich nasypy zostaną utwardzone, a maszyny ponownie przystąpią do układania drogi. Ostatnim etapem tego procesu będzie ułożenie warstwy ścieralnej.

Zdjęcia z obecnego etapu prac zobaczyć można w galerii z 17.11.20015