aktualności

Nowa nawierzchnia

Prace przy układaniu nowej nawierzchni na przebudowywanej drodze są już bardzo zaawansowane. Specjalistyczne maszyny ukłądają kolejne warstwy wiążące, praktycznie gotowe są już przepusty dla zwierząt.

Przebieg prac można zobaczyć w galerii z 2 grudnia 2015

Koniec prac 19 grudnia

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał z firmą Skanska S.A. aneks do umowy przedłużający wykonanie prac w ramach projektu pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów:- odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), – odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) do 19 grudnia 2015.

Po tej dacie przewidziano czynności związane z przekazaniem prac i odbiorem drogi.

Budowa przepustów dla zwierząt

Trwają zaawansowane prace przy budowie przepustów dla zwierząt pod drogą.

Na przebudowywanym odcinku będzie ich 4. Dwa dla zwierząt małych (gadów, płazów, małych gryzoni), jeden dla zwierząt nieco większych (jego podstawowym elementem będzie stalowy, pręgowany rękaw wkopany w ziemię) oraz jeden dla zwierzą średniej wielkości i większych.

Przebieg prac zwiazanych z budową przepustów można zobaczyć w galerii z 26.11.2015

Artykuł opisujący projekt

W „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł opisujący założenia projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św.-Ożarów…”. Zapraszamy do lektury.Zrzut ekranu z 2015-11-28 02-14-31

Kolejne warstwy asfaltu

Dziś na remontowanym odcinku drogi 755 trwały prace związane z przygotowywaniem nawierzchni drogi.  Cieżarówki dostarczały masę biutumiczną a specjalistyczna maszyna, metr po metrze, układała kolejne warstwy nawierzchni. W ciagu najbliższych dni asfaltowe warstwy podbudowy i wiążąca ułożone zostaną na niemal całej długości remontowanego odcinka.

Nie będzie ich jeszcze na 4, liczących w sumie około 300 metrów, fragmentach, na których trwają prace przy obiektach inżynieryjnych – przepustach dla zwierząt.

Gdy przepusty będa gotowe, prowadzące do nich nasypy zostaną utwardzone, a maszyny ponownie przystąpią do układania drogi. Ostatnim etapem tego procesu będzie ułożenie warstwy ścieralnej.

Zdjęcia z obecnego etapu prac zobaczyć można w galerii z 17.11.20015

 

Głęboki recykling

Na niektórych odcinkach drogi rozpoczeto właśnie prace związane z wykonaniem podbudowy w technologii głebokiego recyklingu.

Dotychczasowy asfalt jest zrywany, rozdrabniany a jego resztki wykorzystywane są do przygotowanie podbudowy. Na tej warstwie położone zostaną bitumiczne warstwy wiążące, a na nich, w ostatnim stadium – warstwa ścieralna.

Projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów: – odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), – odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) zgodnie z planem ma być zrealizowany do połowy grudnia 2015 roku.

 

Układanie nowych warstw bitumicznych

Na remontowanym odcinku drogi rozpoczęto układanie pierwszych nowych warstw bitumicznych. Prace prowadzone są na odcinkach, na których nie przewidziano robót inżynierskich związanych np. z budową przepustów dla zwierząt.

Droga jest zamknięta dla ruchu, o objazdach informuje tymczasowe oznakowanie.

Prace w ramach projektu pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów: – odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), – odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) mają być zakończone w połowie grudnia.

Frezowanie nawierzchni

Na remontowanym odcinku drogi rozpoczęto prace związane z frezowaniem dotychczasowej nawierzchni.

Prace zwiazane z projektem pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów: – odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), – odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) zgodnie z planem mają zostać zakończone w grudniu 2015.

Tymczasowa organizacja ruchu

Wykonawca inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów: – odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), – odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) wprowadził nową tymczasowa organizację ruchu.

Droga będzie okresowo zamknieta, o objazdach informuje tymczasowe oznakowanie.